Akaa elinvoimakuntana

Etusivu

Sote- ja maakunta -uudistus muuttaa kuntien roolia ja tulevaisuudessa kunnat vastaavat sivistys-, liikunta-, kulttuuri- ja muista vapaa-ajan palveluista, nuorisotoimesta, paikallisesta maankäytön suunnittelusta ja elinkeinopolitiikasta, terveyden, hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisestä sekä näitä palveluja tukevasta infrasta.  Parlamentaarinen työryhmä julkisti hiljattain väliraporttinsa tulevaisuuden kunnasta. Raportissa on esitetty neljä kuntaskenaariota: Innostava elinvoimakunta, Ratkaisut etsivä kunta, Laiska kunta ja Lannistunut kunta.

Akaan uuden kesäkuussa työnsä aloittavan valtuuston ensimmäisiä tärkeitä tehtäviä on aloittaa kaupungin strategiatyö. Nykyisin on trendinä tehdä lyhyitä ja ytimekkäitä elinvoimastrategioita, joihin nostetaan tavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös strategian vaikuttavuuden seurannalle asetetaan tavoitteet ja vastuutahot. Strategiatyö antaa, niin haluttaessa, mahdollisuuden myös ottaa kuntalaiset ja kunnassa toimivat yhteisöt mukaan Akaan kehittämistyöhön. Tavoitteena työssä on toivottavasti innostava elinvoimakunta.

Akaalla on monia vahvuuksia – olemme helposti saavutettava maanteiden ja rautateiden liikenteellinen solmukohta, virkistyskäyttömahdollisuuksia tarjoavat vesistöt ovat lähellä kaikissa taajamissa, oppilaitoskaupunkeja on lähellä tarjoten nuorille kouluttautumispaikkoja ja yrityksille koulutettua työvoimaa.

Kuluvana valtuustokautena on Akaassa keskitytty talouden tasapainottamiseen. Valitettavasti työttömyys on pysynyt korkealla ja väkiluku on kääntynyt laskuun. Jatkossa on keskityttävä enemmän kaupungin työllisyysasteen ja väkiluvun kasvattamiseen aktiivisella elinvoimapolitiikalla ja markkinoinnilla. Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS:in tekemän gallupkyselyn mukaan kansalaisten mielestä sote- ja maakuntauudistuksen jälkeisen uuden kunnan ykköstehtävä on elinvoimasta huolehtiminen  ja kakkosena tulee yhteisöllisyyden lisääminen.

Kun kuntaa markkinoidaan, tulee palveluiden laadun, saavutettavuuden ja ulkoisten puitteiden kuten rakennusten, liikenneväylien ja ulkoilupaikkojen olla kunnossa, luoden markkinoinnille uskottavuutta.

Akaan kaupunki on lähtenyt rakentamaan brändiään hunajakaupunkiteeman ympärille. Meillä on kaikki mahdollisuudet menestyä ja rakentaa Akaasta entistä elinvoimaisempi kaupunki vireine taajamineen. Moottoritien risteysalue odottaa uusia yrityksiä ja pääradan varressa sijaitsevat taajamakeskukset tarjoavat hyviä paikkoja asuntorakentamiselle. Ja Akaa Pointissa on tarjolla 180 hehtaaria pelikenttää. Kuka avaa pelin!

Saila Kallioinen

Valtuuston puheenjohtaja

Kommentoi